Victor Lorente

IDRICA

Enginyer de Camins, Canals i ponts per la Universitat Politècnica de València, inici la meua experiència laboral amb treballs en disseny i càlcul d’estructures, per a posteriorment centrar la meua carrera en la gestió de projectes de construcció industrial d’àmbit internacional, la qual cosa m’ha ajudat a desenvolupar el meu perfil professional en ambients multidisciplinaris.

En l’actualitat ocupe el càrrec Sales Specialist en IDRICA desenvolupant projectes tecnològics dins del sector de l’Aigua.