Titulat superior en administració i direcció d'empresa per ESIC. ABC Internacional per l'escola EDEM. Actualment Global Sales Manager en l'empresa Bombes Ideal, en la qual ha ocupat diferents llocs en els departaments: de producció, comercial i d'exportació. També ha treballat en el departament d'aigües potables de San Francisco…

Titulado superior en administración y dirección de empresa por ESIC. ABC Internacional por la escuela EDEM. Actualmente Global Sales Manager en la empresa Bombas Ideal, en la que ha ocupado distintos puestos en los departamentos: de producción, comercial y de exportación. También ha trabajado en el departamento de…

Després de més de 20 anys gestionant sistemes d'informació, fonamentalment en entorns Microsoft, amb especial atenció als sistemes de Business Intelligence i la gestió de dades, ara estic més centrat en la gestió d'equips i vendes. Sempre buscant nous reptes per a ajudar els nostres clients a optimitzar…

Después de más de 20 años gestionando sistemas de información, fundamentalmente en entornos Microsoft, con especial atención a los sistemas de Business Intelligence y la gestión de datos, ahora estoy más centrado en la gestión de equipos y ventas. Siempre buscando nuevos retos para ayudar a nuestros clientes…

Enginyer Informàtic especialitzat en robòtica i intel·ligència artificial, Auditor de Sistemes d'Informació (CISA) i Perit Judicial. Membre de la Junta de Govern del COITICV. Fundador de Peritus Ciberseguretat, S.L. Des de 1995 desenvolupa tasques relacionades amb seguretat en sistemes i serveis connectats la xarxa Internet.

Antonio Navarro Navarro, Ingeniero Informático especializado en robótica e inteligencia artificial, Auditor de Sistemas de Información (CISA) y Perito Judicial. Miembro de la Junta de Gobierno del COITICV. Fundador de Peritus Ciberseguridad, S.L. Desde 1995 desarrolla tareas relacionadas con seguridad en sistemas y servicios conectados la red Internet.

Director Comercial Internacional de NOB166, empresa especialista en la protecció antimicrobiana, amb més de 20 anys d'experiència en el sector químic i desinfecció i en projectes de desenvolupament sostenible amb mínim impacte ambiental.

Director Comercial Internacional de NOB166, empresa especialista en la protección antimicrobiana, con más de 20 años de experiencia en el sector químico y desinfección y en proyectos de desarrollo sostenible con mínimo impacto ambiental.

Illice Brands Group és un grup d'empreses dedicat al disseny, fabricació i comercialització B2B i B2C de productes de moda i accessoris, tant per al canal offline com en línia. Amb una trajectòria de més de 30 anys en el sector, durant els últims anys, el grup ha…

Illice Brands Group es un grupo de empresas dedicado al diseño, fabricación y comercialización B2B y B2C de productos de moda y accesorios, tanto para el canal offline como online. Con una trayectoria de más de 30 años en el sector, durante los últimos años, el grupo ha…