Juan Antonio Edo Moya

Expansión Manager Technology 3D Printers SL (IT3D Group)

Responsable de Canal de Distribució a Espanya i de Comunicació. Des d’abril de 2018, amb l’inici del projecte internacional, soc el responsable d’Expansió (Nacional i Internacional). En aquests moments, ens centrem, sobretot, en l’apartat d’expansió de la marca, desenvolupant la xarxa nacional i internacional de distribució.

International Technology 3D Printers SL (IT3D Group) naix al setembre de 2015 com a importadors oficials per a Espanya de la marca d’impressores 3D Col·lidisc. Equips d’impressió 3D dirigits principalment a l’entorn educatiu i com a solució inicial per a aquelles empreses que volen introduir-se en el món 3D.

A inicis de 2020, IT3D *Group es queda amb la propietat de la marca TUMAKER començant a desenvolupar equips diferencials.

Gràcies a aquests nous desenvolupaments, l’estratègia d’expansió internacional s’enforteix permetent-nos, hui dia, ser presents en països com França, Alemanya, Portugal, Bèlgica, Luxemburg, Suïssa, Polònia, Noruega, Colòmbia, l’Equador i Mèxic.

Actualment IT3D Group ofereix el més variat ventall de solucions en impressió 3D i escàners 3D del mercat. Amb solucions específiques per a cada tipus d’usuari.