José Vilar

Cap de servei de projectes europeus d'IVACE

Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per l’UV. Durant 10 anys va desempenyar llocs de direcció financera en dos grups multinacionals (AGV i AHT Group). Després, va treballar 14 anys en l’Institut Valencià de Finances, on es va especialitzar en el finançament empresarial a la I+D i al emprendiment innovador. Coneix molt bé els diferents instruments financers i l’ecosistema regional d’innovació. Des de 2015 fins l’actualitat treballa en l’IVACE, sent el responsable del Servei de Programes Europeus i coordinador en nom de la GVA, del Plan d’impuls a la participació de la Comunitat Valenciana al Programa Marco Europeo de la I+D.i, conegut com Horizon Europe; També coordina a nivell tècnic un potent consorci regional de l’Enterprise Europe Network, iniciativa de la Comissió Europea, que és la major xarxa mundial de suport a les pymes en matèria de Transferència de Tecnologia Innovació i Internacionalització. Des d’aquest lloc coordina també diverses iniciatives sobre l’emprenedoria i acceleració empresarial.