Jose Vicente Castell

Director Área de Relacions Socials i RSC Vicky Foods

Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de València

Diploma d’Alta Direcció d’Empreses de la Cadena Agroalimentària (ADECA)

Programa Superior de Direcció Comercial (PSDC) impartit per *ESIC

Responsable en Grup Vicky Foods de les àrees d’Administració i Finances, Comercial, Planificació Estratègica i Control de Gestió, Desenvolupament de Negoci Internacional i actualment director de l’àrea de Relacions Socials i *RSC, i membre del Comité de Direcció.