Jonathan López Fernández

Enginyer de Telecomunicacions

Enginyer de Telecomunicacions. Actualment és CTO de l’empresa AyR.

Té més de 15 anys d’experiència en el sector tecnològic com a desenvolupador i director de projectes de recerca i desenvolupament en l’empresa privada, centrats, principalment, en el sector de l’energia i el tractament d’aigua.

Actualment ostenta l’adreça tècnica, i d’innovació en l’empresa AyR, desenvolupant productes i solucions de seguretat electrònica.