Guadalupe Serradilla Garzón

Biòloga ambiental

Compta amb una sòlida formació de base científica i un màster en Gestió d’empreses; la seua passió per impulsar la col·laboració interdisciplinària i la seua visió estratègica són crucials per a l’èxit en la intersecció de la investigació científica i el desenvolupament empresarial.

Amb una ment inquisitiva i una habilitat innata per a connectar disciplines dispars, dedica la seua carrera a impulsar avanços científics cap a aplicacions pràctiques i oportunitats comercials a nivell internacional.

A més, Guadalupe posseeix la capacitat de comunicar conceptes científics complexos de manera clara i efectiva. Ha dut a terme múltiples projectes de comunicació científica que han acostat la ciència al públic en general, facilitant la comprensió de temes tècnics i fomentant un major interés en la investigació.

En el seu rol actual en l’Enterprise Europe Network, col·labora estretament amb empreses i organitzacions per a identificar oportunitats de cooperació i desenvolupament de mercat a nivell internacional, així com en l’assessoria d’empreses en el seu camí cap a la sostenibilitat.