Alfredo Iñesta Gomez

Director de Comunicación Grupo Iñesta

Llicenciat en Publicitat i Relacions Públiques

Llicenciat en Comunicació Audiovisual

Màster en Comunicació de les organitzacions

Doctorant en ciències de la Informació Universitat Complutense de Madrid

Director de comunicació de Grup Iñesta des de 2016. És el responsable de liderar i coordinar l’estratègia de comunicació interna, gestionar la identitat de la marca, protegir la reputació de l’empresa i coordinar l’estratègia de comunicació. En 2020 assumeix el càrrec de Director Comercial d’Exportació, sent responsable de l’estratègia de prospecció i venda per a l’exportació d’acord amb els objectius de Grup Iñesta.