Doctora en Enginyeria Química per la Universitat d'Alacant especialitzada en el reciclatge mecànic de residus plàstics d'alta qualitat. Anteriorment ha treballat com a investigadora en el grup d'investigació "Economia per a l'Economia Circular" durant 7 anys desenvolupant nous processos per a la gestió sostenible de residus. Actualment, és…

Doctora en Ingeniería Química por la Universidad de Alicante especializada en el reciclaje mecánico de residuos plásticos de alta calidad. Anteriormente ha trabajado como investigadora en el grupo de investigación "Economía para la Economía Circular" durante 7 años desarrollando nuevos procesos para la gestión sostenible de residuos. Actualmente,…

Enginyer de Telecomunicacions. Actualment és CTO de l'empresa AyR. Té més de 15 anys d'experiència en el sector tecnològic com a desenvolupador i director de projectes de recerca i desenvolupament en l'empresa privada, centrats, principalment, en el sector de l'energia i el tractament d'aigua. Actualment ostenta l'adreça tècnica,…

Ingeniero de Telecomunicaciones. Actualmente es CTO de la empresa AyR. Tiene más de 15 años de experiencia en el sector tecnológico como desarrollador y director de proyectos de investigación y desarrollo en la empresa privada, centrados, principalmente, en el sector de la energía y el tratamiento de agua.…

COO (Director d'Operacions) de l'empresa Lynx View. Amb més de 25 anys d'experiència en el sector tecnològic com a desenvolupador, analista i director de projectes d'investigació/desenvolupe i Director Tècnic de multinacional del transport. Actualment ostenta la direcció tècnica i d'innovació en Lynx View desenvolupant productes i solucions basades…

COO (Director de Operaciones) de la empresa Lynx View. Con más de 25 años de experiencia en el sector tecnológico como desarrollador, analista y director de proyectos de investigación/desarrollo y Director Técnico de multinacional del transporte. Actualmente ostenta la dirección técnica y de innovación en Lynx View desarrollando…

Compta amb una sòlida formació de base científica i un màster en Gestió d'empreses; la seua passió per impulsar la col·laboració interdisciplinària i la seua visió estratègica són crucials per a l'èxit en la intersecció de la investigació científica i el desenvolupament empresarial. Amb una ment inquisitiva i…

Cuenta con una sólida formación de base científica y un máster en Gestión de empresas; su pasión por impulsar la colaboración interdisciplinaria y su visión estratégica son cruciales para el éxito en la intersección de la investigación científica y el desarrollo empresarial. Con una mente inquisitiva y una…

Llicenciat en Enginyeria Informàtica per la Universitat d'Alacant i expert en fabricació avançada. Ha desenvolupat la seva carrera professional duent a terme activitats de caràcter científic professional a INESCOP com a Investigador del departament R+D de CAD/CAM i actualment ocupa la posició de Subdirecció Fabricació Avançada. Col·labora en…

Licenciado en Ingeniería Informática por la Universidad de Alicante y experto en Fabricación Avanzada. Ha desarrollado su carrera profesional llevando a cabo actividades de carácter científico profesional en INESCOP como Investigador del departamento I+D de CAD/CAM y actualmente ocupa la posición de Subdirección Fabricación Avanzada. Colabora en diversos…