José María Cubillo és doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials, professor i expert en Màrqueting. Ha exercit la seua carrera docent i investigadora en institucions com la Universitat Carles III de Madrid, la Universitat Politècnica de Madrid, la Universitat Rei Joan Carles, ESIC Business & Màrqueting School, o…

José María Cubillo es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, profesor y experto en Marketing. Ha desempeñado su carrera docente e investigadora en instituciones como la Universidad Carlos III de Madrid, la Universidad Politécnica de Madrid, la Universidad Rey Juan Carlos, ESIC Business & Marketing School, o la…

És soci fundador i co-director general de S2 Grup, empresa especialitzada en ciberseguretat, amb uns 500 empleats i una facturació de +20M€. És Enginyer Superior Industrial per la Universitat Politècnica de València, on també va cursar els estudis de doctorat en Sistemes Informàtics i Computació i va ser…

Es socio fundador y co-director general de S2 Grupo, empresa especializada en ciberseguridad, con unos 500 empleados y una facturación de +20M€. Es Ingeniero Superior Industrial por la Universidad Politécnica de Valencia, donde también cursó los estudios de doctorado en Sistemas Informáticos y Computación y fue profesor asociado…

Tècnic Comercial i Economista de l'Estat.  Ha sigut Conseller Comercial, primer en l'Oficina Econòmica i Comercial d'Espanya a Guinea Equatorial (2014-2017) i després a Guatemala (2017-2020). A més, ha ocupat diferents llocs en la Secretaria d'Estat d'Economia. Actualment és Subdirector Adjunt de Països Mediterranis, Àfrica i Orient Mitjà…

Técnico Comercial y Economista del Estado.  Ha sido Consejero Comercial, primero en la Oficina Económica y Comercial de España en Guinea Ecuatorial (2014-2017) y después en Guatemala (2017-2020). Además, ha ocupado diferentes puestos en la Secretaría de Estado de Economía. Actualmente es Subdirector Adjunto de Países Mediterráneos, África…

Bernardo Gregori forma part de la 3a Generació de la família empresària de Grefusa. Empresa familiar líder en innovació, fabricadora de snacks de cereals i fruita seca. Empresa reconeguda en 2015 amb el premi Aliments d'Espanya a la millor indústria Alimentària, premi atorgat pel Ministeri d'Agricultura, Alimentació i…

Bernardo Gregori forma parte de la 3ª Generación de la familia empresaria de Grefusa. Empresa familiar líder en innovación, fabricante de snacks de cereales y frutos secos. Empresa reconocida en 2015 con el premio Alimentos de España a la mejor industria Alimentaria, premio otorgado por el Ministerio de…

Enginyer de Camins, Canals i ponts per la Universitat Politècnica de València, inici la meua experiència laboral amb treballs en disseny i càlcul d'estructures, per a posteriorment centrar la meua carrera en la gestió de projectes de construcció industrial d'àmbit internacional, la qual cosa m'ha ajudat a desenvolupar…

Ingeniero de Caminos, Canales y puentes por la Universidad Politécnica de Valencia, inicio mi experiencia laboral con trabajos en diseño y cálculo de estructuras, para posteriormente centrar mi carrera en la gestión de proyectos de construcción industrial de ámbito internacional, lo que me ha ayudado a desarrollar mi…