Juan Daniel Gracia

CMO Totalmad

Dirigisc l’equip responsable de totes les xarxes neuronals. L’equip se centra en tots els aspectes de la recopilació de dades (etiquetatge, eines), 2) l’entrenament de les xarxes neuronals, 3) la ciència de fer-les funcionar (per exemple, la segmentació, la detecció, la predicció temporal), i 4) el seu desplegament en la producció que s’executa en els nostres processos personalitzats.

Vaig treballar en l’aprenentatge profund per a models generatius (per exemple, la generació d’imatges amb PixelCNN++) i l’aprenentatge profund per reforç (per exemple, l’ordinador que controla el teclat i el ratolí per a fer diverses tasques en interfícies web, com emplenar formularis).

Creació de noves tecnologies basades en la visió i l’aprenentatge en diferents equips. Centrant-nos en les xarxes profundes d’extrem a extrem per a la localització i el mapatge simultanis, la detecció algorítmica de la profunditat, la generació de dades d’entrenament sintètics a gran escala i una àmplia gamma d’aplicacions que poden abordar-se amb les modernes xarxes neuronals convolucionals.