Dirigisc l'equip responsable de totes les xarxes neuronals. L'equip se centra en tots els aspectes de la recopilació de dades (etiquetatge, eines), 2) l'entrenament de les xarxes neuronals, 3) la ciència de fer-les funcionar (per exemple, la segmentació, la detecció, la predicció temporal), i 4) el seu desplegament…

Ponència: Internacionalització a través del producte Marcelo Alegre és la precisió feta disseny. Representa una nova era del disseny industrial espanyol. El d'una generació de professionals, amb més de 20 anys d'experiència, forjats en les empreses i capaces de dissenyar el futur. La creació d'objectes quotidians a partir…